Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza

Nowy Przekład Pisma Świętego, dzięki któremu pogłębisz swoje zrozumienie Słowa Bożego i nadasz świeżość codziennej lekturze Biblii.

Więcej

Czytaj teraz

Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza jest dostępna za darmo na platformie Bible.com oraz w aplikacji na telefon Bible.

Więcej o SNP

Przekładu dokonano w oparciu o najnowszy stan wiedzy w dziedzinie tekstu Starego i Nowego Testamentu.


Jak czytać Biblię?

Biblia nie musi być księgą odległą i niezrozumiałą. Została napisana dla każdego i każdy może z niej skorzystać. Naucz się, jak zgłębiać niesamowite treści zawarte na stronach Pisma Świętego.

Jak Bibia zmienia życie

To był okres, kiedy poznałam grupę ludzi, którzy czytali Biblię i rozmawiali o Bogu. Wydawało mi się, że oni są dokładnie tacy jak i ja i że rozumiem, o co im chodzi, natomiast szybko zorientowałam się, że moje życie odbiega od tego, o czym mówią.


Jak kupić Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza?

Jeżei chcesz kupić Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza, kliknij w poniższy link a zostaniesz przeniesony na stronę wydawcy.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa